no-img
بیست بگیرین

کلاس چهارم


بیست بگیرین

مطالب

موضوع : کلاس چهارم
به مدت 2 هفته آسمان را در روز مشاهده کنید آیا ماه را در آسمان میبینید؟ شکل آن را رسم کنید و به کلاس گزارش دهید
۱,۲۰۰ تومان

به مدت 2 هفته آسمان را در روز مشاهده کنید آیا ماه را در آسمان میبینید؟ شکل آن را رسم کنید و به کلاس گزارش دهید


جمع آوری اطلاعات صفحه 78 علوم چهارم عمل تنفس ما انسان ها از طریق بینی انجام می شود. اگر دقت کرده باشید متوجه می شوید که در درون بینی ما انسان ها تعدادی مو وجود دارد. در بعضی از انسان ها این تعداد مو کمتر و در بعضی دیگر بیشتر است. وجود این موها در بینی فوایدی دارند به عنوان نمونه میتوان گفت موهای داخل بینی از ورود گرد و غبار در حین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / آوریل / 2021   بازدید : 93    نویسنده : only
درون بینی هر یک از ما تعداد زیادی مو وجود دارد درباره‌ فایده‌ این موها اطلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید
۱,۰۰۰ تومان

درون بینی هر یک از ما تعداد زیادی مو وجود دارد درباره‌ فایده‌ این موها اطلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید


هر عضو از بدن ما عملکردی دارد و این عضو وظیفه یا وظایفی خاص دارد که انجام صحیح این وظایف به شرایط و مواردی بستگی دارد که می تواند روی عملکرد آن تاثیر گذار باشد. بینی ا دماغ یکی از عضو های اصلی بدن می باشد که تنفس ما از طریق این عضو مهم انجام می شود. این عضو درون خود داری مو می باشد. در افراد مختلف ممکن است تعداد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / آوریل / 2021   بازدید : 88    نویسنده : only